Opłaty za badania techniczne pojazdów są naliczone wg tabeli przygotowanej przez Instytut Transportu Samochodowego w oparciu o rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Miejskiej w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzenia badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów przy tym stosowanych (DZ.U. nr 81 z 1999 roku, poz. 917 z późniejszymi zmianami) w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów (DZ.U. nr 223 z 2004 roku poz. 2261).

Nazwa badania
Opłata (zawiera podatek VAT)
Okresowe badania techniczne:
-
- motocykl, ciągnik rolniczy
62.00 zł
- samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. 1)
98.00 zł
- pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)
63.00 zł
- motorower
50.00 zł
Ponowne sprawdzanie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w czasie badań technicznych w zakresie:
-
- skuteczności i równomierności działania hamulców
20.00 zł
- ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania
14.00 zł
- połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu
20.00 zł
- toksyczności spalin
14.00 zł
- poziomu hałasu
20.00 zł
- działania amortyzatorów jednej osi
14.00 zł
- wszystkich innych usterek łącznie
20.00 zł
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
-
- określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)
20.00 zł
- po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)
94.00 zł
- dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym
51.00 zł
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę  w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
-
- co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych 3)
20.00 zł
- po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)
94.00 zł
Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:
- który ma być użytkowany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)
42.00 zł
- do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)
48.00 zł
- w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
94.00 zł
Sprawdzanie działania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:
-
- prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 1)
35.00 zł